Polski
kontakt
Strona główna >> Fundacja >> Konkursy Wynalazczości

Konkursy wynalazczości LIDER INNOWACJI ® MŁODY WYNALAZCA

pod patronatem honorowym 

 

 

World Invention Intellectual Property Associations

Fundacja Haller Pro Inventio wraz z firmą Eurobusiness-Haller organizuje coroczne ogólnokrajowe konkursy wynalazczości LIDER INNOWACJI ® oraz MŁODY WYNALAZCA (dla młodzieży).

Oficjalne uroczyste ogłoszenie wyników obu tych konkursów nastąpi w czasie Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, w czasie Gali zamknięcia Targów,

 z udziałem gości honorowych, przedstawicieli nauki i biznesu oraz mediów. 

konkursy wynalazczości