Polski
kontakt

XVII Edycja Konkursu Lider Innowacji® 2019

 
 
 
 
 

 

KATEGORIE KONKURSU

INSTYTUCJA ♦ PRZEDSIĘBIORSTWO ♦ PRO PUBLICO BONO ♦ TECHNOLOGIA ♦ PRODUKT MENADŻER ♦ PRZEDSIĘBIORCA ♦ KOBIETA WYNALAZCA ♦ OSOBOWOŚĆ ♦ MŁODY WYNALAZCA

 

  • Organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizycznei prawne spełniające warunki regulaminowe.
  • Jest tytułem honorowym, a prawo jego używania regulują zasady używania znaku towarowegosłowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.
  • Jest przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowaniai promowania osób i instytucji, których działalność przyczynia się do rozwoju wynalazczości,wdrożeń oraz promocji wynalazków, innowacji i wynalazczości w kraju i na świecie.
  • Kapituła Konkursu „LIDER INNOWACJI®” nominuje osoby fizyczne i prawne do tytułu„LIDER INNOWACJI®” w wyżej wymienionych kategoriach.
  • Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów i statuetek „LIDERAINNOWACJI” wraz z certyfikatami nadania tytułu odbywa się w czasie MiędzynarodowychTargów Wynalazków i Innowacji INTARG.  
 
ZGŁOSZENIA do udziału w Konkursie przyjmowane są
do dnia 15 kwietnia 2019.
Zainteresowanych udziałem w Konkursie i otrzymaniem formularzy aplikacyjnych prosimy o kontakt
z organizatorem: 
 
FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO
Agnieszka Passia
e-mail: fundacja@haller.pl
tel.: 32-203 71 03
 
Regulamin Konkursu dostępny jest na www.fundacja.haller.pl  (konkursy wynalazczości).

 

konkursy wynalazczości