Polski English Deutsch
kontakt

XIX Edycja Konkursu Lider Innowacji® 2021

 
 
 
 
Pod Honorowym Patronatem:
 
 
World Invention Intellectual Property Associations 
 
 

KATEGORIE KONKURSU

TECHNOLOGIA ● PRODUKT ● INSTYTUCJA ● PRZEDSIĘBIORSTWO

PRO PUBLICO BONO ● MENADŻER INNOWACJI ● PRZEDSIĘBIORCA

OSOBOWOŚĆ ● KOBIETA WYNALAZCA ● MŁODY WYNALAZCA

 

  • Konkurs organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe.
  • Godło promocyjne i tytuł„LIDER INNOWACJI®” są wyróżnieniem honorowym, a prawo ich używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.
  • Godło promocyjne i tytuł„LIDER INNOWACJI®” są przyznawane za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób oraz instytucji, których działalność przyczynia się do rozwoju i promocji wynalazczości, transferu technologii oraz upowszechniania kultury innowacyjności.
  • Kapituła Konkursu nominuje osoby fizyczne i prawne do godła i tytułu„LIDER INNOWACJI®” w wyżej wymienionych kategoriach.
  • Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.intarg.haller.pl oraz na Facebookowym profilu "Fundacja Pro Inventio". Wręczenie statuetek wraz z certyfikatami Laureatom godła promocyjnego Lider Innowacji 2021 odbędzie się  w październiku, w trakcie 11. Europejskiego Kongresu MŚP w MCK Katowice. Termin i godzina uroczystości zostaną podane w zaproszeniu.

 

ZGŁOSZENIA do udziału w Konkursie przyjmowane są do dnia 15 maja 2021.
Zainteresowanych udziałem w Konkursie i otrzymaniem formularzy aplikacyjnych prosimy o kontakt
z organizatorem: 
 
FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO
Agnieszka Passia
e-mail: a.passia@haller.pl
tel.: 690 096 223
 

Regulamin Konkursu dostępny jest na www.fundacja.haller.pl (Konkursy wynalazczości).

 
 

 

Konkursy Wynalazczości   Targi Wynalazczości   Targi Branżowe   INTARG   Oferta Tłumaczeń   Kontakt