Polski
kontakt

XV Jubileuszowa Edycja Konkursu Lider Innowacji®

Patronat honorowy Wicepremiera
i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosława Gowina

 

Ogólnopolski Konkurs „LIDER INNOWACJI” organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe.

Tytuł „LIDER INNOWACJI” jest tytułem honorowym, nadawanym w danym roku kalendarzowym, a prawo jego używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego   w Urzędzie Patentowym RP.

Tytuł ten jest przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób i instytucji (wynalazców, przedsiębiorców, placówek naukowo–badawczych, uczelni wyższych i szkół, organizacji gospodarczych i społecznych, instytucji finansowych, samorządów terytorialnych oraz wybitnych osób publicznych), których działalność przyczynia się do rozwoju wynalazczości, wdrożeń oraz promocji wynalazków, innowacji i wynalazczości w kraju i na świecie.

Organizatorami Konkursu jest Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller. Spośród zebranych zgłoszeń przyznawanych jest nie więcej niż 20 nominacji do tytułu „LIDER INNOWACJI”, a nadawanych jest nie więcej niż 10 tytułów rocznie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany powyższych ustaleń, a także wprowadzenia innych kategorii.

Powołana przez organizatorów Kapituła Konkursu „LIDER INNOWACJI”, pod przewodnictwem dr inż. Krzysztofa Biernata, prof. nadzw., wiceprezesa Fundacji Haller Pro Inventio, po przeanalizowaniu i ocenie przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej nominuje osoby fizyczne i prawne do tytułu „LIDER INNOWACJI” w kategoriach:

 

 technologia ● produkt  ● instytucja ● przedsiębiorstwo ● pro publico bono

● menadżer  ● przedsiębiorca ● osobowość ● kobieta wynalazca ● młody wynalazca

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów i statuetek „LIDERA INNOWACJI” wraz z certyfikatami nadania tytułu odbywa się w czasie Gali kończącej Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG.

 

ZGŁOSZENIA do udziału w Konkursie

przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2017

Zainteresowanych   udziałem  w Konkursie i otrzymaniem  formularzy  aplikacyjnych  prosimy o  kontakt

z organizatorem – FUNDACJĄ HALLER PRO INVENTIO/Agnieszka Passia; e-mail: fundacja@haller.pl;tel.: 32-203 71 03

Regulamin Konkursu dostępny jest na www.fundacja.haller.pl (Konkursy wynalazczości).

konkursy wynalazczości