Polski
kontakt

XIV Edycja Konkursu Lider Innowacji®

pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów

i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosława Gowina

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs LIDER INNOWACJI ® organizowany jest od 2001 roku.

Tytuł „LIDER INNOWACJI” jest tytułem honorowym, nadawanym w danym roku kalendarzowym, a prawo jego używania regulują Zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.

Tytuł ten jest przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania osób i instytucji, których działalność przyczynia się do rozwoju wynalazczości, wdrożeń oraz promocji wynalazków, innowacji i wynalazczości w kraju i na arenie międzynarodowej.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Haller Pro Inventio we współpracy z firmą Eurobusiness-Haller.

Organizatorzy przewidują przyznanie spośród zebranych zgłoszeń nie więcej niż 20 nominacji do tytułu „LIDER INNOWACJI” oraz nadanie nie więcej niż 10 tytułów rocznie w następujących kategoriach:

  • produkt
  • instytucja
  • menadżer
  • osobowość
  • pro publico bono
  • Kobieta Wynalazca

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany powyższych ustaleń, wprowadzenia innych kategorii.

Nominacje do tytułu „LIDER INNOWACJI” przyznawane są przez organizatorów w oparciu o ocenę i opinię ekspertów, dokonaną na podstawie karty oceny i przedłożonych materiałów.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniający warunki i kryteria regulaminowe.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie dyplomów i statuetek LIDERA INNOWACJI oraz certyfikatów nadania tytułu odbywa się w czasie Gali kończącej Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG.

konkursy wynalazczości