Polski
kontakt

Wyniki Konkursu

WYNIKI XV EDYCJI KRAJOWEGO KONKURSU LIDER INNOWACJI® 2017
pod honorowym patronatem Wicepremiera i Ministra             Nauki i Szkolnictwa Wyższego                            Jarosława Gowina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Skład kapituły konkursu „Lider Innowacji 2017”:
 • inż. Krzysztof Biernat prof. ndzw. – Przewodniczący Kapituły
 • dr Jacek Illg – Wiceprzewodniczący Kapituły
 • dr hab. Jarosław Horbańczuk
 • dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
 • dr hab. Wiesław Stręk
 • mgr inż. Marlena Owczuk – Sekretarz Kapituły
Tytuł „Lidera Innowacji 2017” otrzymują:
 • w kategorii „Instytucja”:
Urząd Miasta Katowiceza działalność na rzecz promocji przedsiębiorstw, w tym start-upów, na arenie międzynarodowej oraz za wspieranie inicjatyw proinnowacyjnych podmiotów Województwa Śląskiego 
 • w kategorii „Jednostka naukowo-badawcza”:
Instytut Transportu Samochodowegoza działania naukowo-badawcze Instytutu w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu o wymiarze społecznym, ekonomicznym i etycznym, stanowiące odpowiedź na potrzeby otoczenia, realizowane poprzez kampanie społeczne, wolontariat, sponsoring, wydarzenia naukowe i kulturalne  
 •  w kategorii „Pro publico bono”:
André Michel Pakulski,Przewodniczący Fundacji Polonia Internationalza zaangażowanie i podejmowanie licznych działań na rzecz promocji kreatywności wśród młodzieży, między innymi poprzez fundowanie nagród za projekty innowacyjne tworzone przez młodych innowatorów oraz aktywne wspieranie młodzieży uczestniczącej w targach wynalazczości Brussels Innova w Brukseli 
 • w kategorii „Kobieta Wynalazca”:
Paula KiełbikSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,Wydział Medycyny Weterynaryjnejza wybitne osiągnięcia w dziedzinie opracowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu medycyny o szczególnym znaczeniu dla diagnostyki i terapii nowotworów 
 • w kategorii „Menadżer”:
Tomasz Babul,Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnejza efektywne kierowanie Instytutem Mechaniki Precyzyjnej, godne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej, wieloletni dorobek naukowy i liczne wdrożenia przemysłowe wyników prac badawczych i rozwojowych 
 • w kategorii „Osobowość”:
Adam Hańderekza wzorcową, pełną zaangażowania i wielu inicjatyw współpracę nauki z przemysłem, której celem jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć z dziedziny gospodarki odpadami w tworzeniu alternatywnych źródeł energii o dużym znaczeniu dla gospodarki i ochrony środowiska naturalnego 
 • w kategorii „Technologia”:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiuza technologię „Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego  
 • w kategorii „Produkt”:
Enetech Sp. z o.o.za rozwiązanie Zbiornik służący do magazynowania oraz transportu ciepła za pomocą PCM 
 • w kategorii „Przedsiębiorstwo”:
Instytut Technik i Technologii Specjalnych Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojoweza wieloletnie osiągnięcia w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii z zakresu bioenergetyki i paliw o dużym znaczeniu dla gospodarki i ekologii 
 •  w kategorii “Młody Wynalazca”:
Jacek S. Tutak Politechnika Rzeszowskaza zbiór rozwiązań urządzeń mechatronicznych wspomagających proces rehabilitacji oraz ułatwiających funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych,a w szczególności po udarze mózgu. 
konkursy wynalazczości