Polski
kontakt

Wyniki Konkursu


WYNIKI

XIV EDYCJI KRAJOWEGO KONKURSU

LIDER INNOWACJI® 2016

 

pod honorowym patronatem

Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosława Gowina

 

 

Tytuł Lidera Innowacji 2016 otrzymali:

 

 • w kategorii INSTYTUCJA

 

 • Województwo Łódzkie

za działalność na rzecz promocji osiągnięć naukowo-badawczych na arenie międzynarodowej i wspieranie inicjatyw proinnowacyjnych podmiotów Województwa Łódzkiego

 

 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

za innowacyjną działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową na rzecz promocji zdrowia i świadomego żywienia, a w szczególności za opracowanie produktów o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej

 

 • Instytut Automatyki  Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

za wieloletnie osiągnięcia w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii dla przemysłu energetycznego     o dużym znaczeniu dla gospodarki i ekologii

 

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

za szczególne osiągnięcia na rzecz ratowania życia i promocji zdrowia

 

 • Instytut Chemii Przemysłowej

za innowacyjne badania rozwojowe i przemysłowe dla przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, przezwyciężające istotne bariery rozwoju polskiej gospodarki przez tworzenie zrównoważonego przemysłu chemicznego

 

 • Główny Instytut Górnictwa

za kreowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych dla górnictwa, energooszczędnych i czystych technologii o dużym znaczeniu dla gospodarki, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości środowiska naturalnego

 

 • w kategorii OSOBOWOŚĆ

 

 • Pani dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. IW, Dyrektor Instytutu Włókiennictwa

za młodzieńczy entuzjazm połączony z rozwagą doświadczonego naukowca, za radość tworzenia inspirującą kolejne pokolenia wynalazców, za promocję nauki polskiej i wynalazczości, za optymizm i uśmiech                    w codziennym działaniu

 

 • w kategorii KOBIETA WYNALAZCA

 

 • Pani dr Krystyna Wrześniewska-Tosik, prof. IBWCh, z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

za wieloletnie, wybitne osiągnięcia w dziedzinie opracowania innowacyjnych rozwiązań o szczególnym znaczeniu dla ochrony środowiska

 

 • w kategorii PRODUKT

 

 • Instytut Spawalnictwa

autorzy: mgr inż. Krzysztof Kwieciński, dr inż. Piotr Sędek, Mariusz Welcel

tytuł rozwiązania: „System do stabilizacji wibracyjnej konstrukcji”

     

 • Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

autorzy: zespół inżynierów

tytuł rozwiązania: „Moduł sterownika MSU-103”

konkursy wynalazczości