Polski
kontakt

Młody wynalazca 2017

XII Krajowy Konkurs Na Rozwiązanie Innowacyjne
Opracowane Przez Młodych Wynalazców
„Młody Wynalazca 2017”
 

pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosława Gowina

Inicjatywa non-profit

 • Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 maja 2017 r.
 • Cel konkursu:
  • wyróżnienie wynalazku opracowanego przez młodych twórców
  • promocja kreatywności wśród młodzieży
 • Nagroda konkursu: Prezentacja zwycięskiego wynalazku na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA”, Bruksela listopad 2016 r. oraz na GIEŁDZIE WYNALAZKÓW, Warszawa, 2017 r
 • Sponsor nagrody w konkursie : Fundacja Haller Pro Inventio

Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller, ogłaszają dziewiątą edycję rokrocznego konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.

NAGRODY

Nagrodą Główną konkursu jest prezentacja zwycięskiego wynalazku w Brukseli w listopadzie 2017 r. na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” oraz w Warszawie w marcu 2017 roku na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2016 r. na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.

Targi „BRUSSELS INNOVA” stanowią czołową międzynarodową imprezę wystawienniczą w dziedzinie wynalazczości. Poświęcone są transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Targom towarzyszy międzynarodowy konkurs innowacji „EUREKA” w ramach, którego, każde z prezentowanych rozwiązań (prototypów, nowości już wdrożonych lub oczekujących na wdrożenie) podlega ocenie ekspertów jury międzynarodowego. Polska uczestniczy w tej imprezie od 1990 roku.

Krajowa Wystawa - Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Międzynarodowych Targach Wynalazczości organizowana jest od 26 lat w Warszawie. Celem imprezy jest promocja w kraju polskich wynalazków i innowacji nagrodzonych na arenie międzynarodowej. Giełda przyczynia się do zwiększenia zainteresowania krajowych podmiotów gospodarczych polskimi rozwiązaniami naukowo – technicznymi oraz innowacyjnymi produktami.

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników Konkursu „MŁODY WYNALAZCA 2017”  i wręczenie nagród Laureatom odbędzie się w dniu 15 czerwca 2017 roku w czasie Gali Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU

w konkursie prosimy nadsyłać do dnia 15 maja 2017 r. na adres organizatora konkursu: Fundacja Haller Pro Inventio, ul. Obroki 133, 40-833 Katowice z dopiskiem "KONKURS „MŁODY WYNALAZCA 2016”. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Passia tel.: 032 355 38 02.

Na stronie www.fundacja.haller.pl dostępny jest regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Zgodnie z regulaminem Kokursu, zgłoszenie winno zawierać:

 • imiona i nazwiska, adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
 • tytuł rozwiązania
 • opis rozwiązania, etap wdrożeniowy projektu
 • spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
 • ewentualne nagrody, opinie
 • ewentualnie prototyp lub jego makieta.

Krajowemu Jury konkursu przewodniczy Prof. dr inż. Krzysztof Biernat, wieloletni przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Jury Targów „BRUSSELS INNOVA”, vice- przewodniczący międzynarodowego jury Brussels Innova, Vice-Prezes Fundacji Haller Pro Inventio.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel.: 32/ 355-38-02, tel./fax: 32/ 355-38-00
e-mail:fundacja@haller.pl

 

Patronat medialny:

konkursy wynalazczości