Polski
kontakt

O konkursie

 

XII KRAJOWY KONKURS NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE

OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW 

MŁODY WYNALAZCA 2017”

 

Inicjatywa non-profit

Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 maja 2017 r.
Cel konkursu:
  • wyróżnienie wynalazku opracowanego przez młodych twórców
  • promocja kreatywności wśród młodzieży
Nagrody: Dyplomy, nagrody rzeczowe oraz prezentacja zwycięskiego wynalazku:
  • na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG®, Katowice, 7-8 czerwca 2017, Międzynarodowe Centrum Kongresowe
  • na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „ BRUSSELS INNOVA”w Brukseli, Listopad 2017 r.
  • na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2017 r. na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Warszawie w marcu 2018 roku.
Sponsor nagród: Fundacja Haller Pro Inventio

 

Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller, ogłaszają dwunastą edycję konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia. Konkurs jest rokrocznie objęty patronatem honorowym Ministra Nauki (wniosek 2017 w rozpatrzeniu).

 

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkursu „MŁODY WYNALAZCA 2017” i wręczenie nagród Laureatom odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku w czasie Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2017, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU w konkursie prosimy nadsyłać do dnia 15 maja 2017 r. na adres: Fundacja Haller Pro Inventio, ul. Obroki 133, 40-833 Katowice z dopiskiem "KONKURS „MŁODY WYNALAZCA  2017”.  Na  stronie   www.fundacja.haller.pl dostępny  jest  regulamin  Konkursu  oraz formularz zgłoszeniowy udziału.

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Passia tel.: 32 355 38 02, e-mail:fundacja@haller.pl.

 

Zgodnie z regulaminem Konkursy, zgłoszenie winno zawierać:

  •    imiona i nazwiska, adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
  •    tytuł rozwiązania oraz jego opis, etap wdrożeniowy projektu
  •    spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
  •    ewentualne nagrody, opinie
  •    ewentualnie prototyp lub jego makieta.

 

Jury konkursu przewodniczy Prof. dr inż. Krzysztof Biernat, Wiceprezes Fundacji Haller Pro Inventio, Przewodniczący jury Targów INTARG, Wiceprzewodniczący jury Targów Brussels Innova, członek jury wielu międzynarodowych targów wynalazczości, miedzy innymi w Norymbergii, Moskwie.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO

ul. Obroki 133,  40-833 Katowice

e-mail:  fundacja@haller.pl; tel.: 32-355 38 02 www.fundacja.haller.pl

 

Patronat medialny:

konkursy wynalazczości