Polski
kontakt

O konkursie

 

XVII KRAJOWY KONKURS NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE

OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW 

MŁODY WYNALAZCA 2022”

 Pod honorowym patronatem:

Termin nadsyłania prac konkursowych: 11 kwietnia 2022 r.

 

Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller ogłaszają piętnastą, jubileuszową edycję konkursu na rozwiązanie innowacyjne, opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 22 roku życia.

Celem Konkursu jest inspirowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży – przyszłych przedsiębiorców, naukowców i pracowników reprezentujących różne zawody. Organizatorom zależy także na promocji polskiej myśli technicznej młodych wynalazców, zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

 

Cel konkursu:

  • promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych oraz kreatywności wśród młodzieży
  • wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez młodych twórców

 

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkursu „MŁODY WYNALAZCA 2022” nastąpi w trakcie XV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® Online (11-12 maja 2022). Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.fundacja.haller.pl. www.intarg.haller.pl oraz na Facebooku Organizatora Fundacja Pro Inventio.

 

Nagrody:

  • dyplomy oraz ewentualne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
  • prezentacja trzech zwycięskich wynalazków w trakcie XV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® Online (11-12 maja 2022) www.intarg.haller.pl 

Dyplomy oraz ewentualne nagrody rzeczowe zostaną wysłane mailowo oraz tradycyjną pocztą do autorów trzech najlepszych wynalazków

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU w Konkursie (wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z jego wersją edytowalną oraz załączniki) prosimy nadsyłać do dnia 11 kwietnia 2022 r. na adres: a.wasko@haller.pl z dopiskiem w temacie wiadomości KONKURS "MŁODY WYNALAZCA 2022"

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.fundacja.haller.pl.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Waśko, tel.: 606 614 468

Zgodnie z regulaminem Konkursu, zgłoszenie winno zawierać:

  • imiona i nazwiska oraz adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
  • tytuł rozwiązania oraz jego opis, etap wdrożeniowy projektu
  • spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
  • ewentualne nagrody, opinie, prototyp lub jego makietę
  • zdjęcia lub wizulizacje graficzne
  • film opisujący i promujący wynalazek (link youtube)

Prosimy o nadsyłanie zgloszeń na maila w formie edytowalnej oraz skanu formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez wszystkie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

 

Jury Konkursu przewodniczy dr inż. Krzysztof Biernat, prof. ndzw. -  przewodniczący jury targów INTARG® oraz wiceprzewodniczący jury wielu międzynarodowych targów wynalazczości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO

ul. Obroki 133,  40-833 Katowice

e-mail: a.wasko@haller.pl; tel.: 606 614 468; www.fundacja.haller.pl

 

 

 

Konkursy Wynalazczości   Targi Wynalazczości   Targi Branżowe   INTARG   Oferta Tłumaczeń   Kontakt