Polski
kontakt

O konkursie

 

XII KRAJOWY KONKURS NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE

OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW 

MŁODY WYNALAZCA 2017”

 

Inicjatywa non-profit

Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 maja 2017 r.
Cel konkursu:
 • wyróżnienie wynalazku opracowanego przez młodych twórców
 • promocja kreatywności wśród młodzieży
Nagrody: Dyplomy, nagrody rzeczowe oraz prezentacja zwycięskiego wynalazku:
 • na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG®, Katowice, 22-23 czerwca 2017, Międzynarodowe Centrum Kongresowe
 • na Światowych Targach Wynalazczości organizowanych za granicą

Celem Konkursu jest inspirowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród  młodzieży – przyszłych przedsiębiorców, naukowców i pracowników reprezentujących różne zawody. Organizatorom zależy także na promocji polskiej myśli technicznej młodych wynalazców zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

Sponsor nagród: Fundacja Haller Pro InventioFundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller, ogłaszają dwunastą edycję konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia. Konkurs jest rokrocznie objęty patronatem honorowym Ministra Nauki (wniosek 2017 w rozpatrzeniu).
 

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkursu „MŁODY WYNALAZCA 2017” i wręczenie nagród Laureatom odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku w czasie Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2017, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU w konkursie prosimy nadsyłać do dnia 15 maja 2017 r. na adres: Fundacja Haller Pro Inventio, ul. Obroki 133, 40-833 Katowice z dopiskiem "KONKURS „MŁODY WYNALAZCA  2017”.  Na  stronie   www.fundacja.haller.pl dostępny  jest  regulamin  Konkursu  oraz formularz zgłoszeniowy udziału.

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Passia tel.: 32 355 38 02, e-mail:fundacja@haller.pl.

 

Zgodnie z regulaminem Konkursy, zgłoszenie winno zawierać:

 •    imiona i nazwiska, adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
 •    tytuł rozwiązania oraz jego opis, etap wdrożeniowy projektu
 •    spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
 •    ewentualne nagrody, opinie
 •    ewentualnie prototyp lub jego makieta.

 

Jury konkursu przewodniczy Prof. dr inż. Krzysztof Biernat, Wiceprezes Fundacji Haller Pro Inventio, Przewodniczący jury Targów INTARG, Wiceprzewodniczący jury Targów Brussels Innova, członek jury wielu międzynarodowych targów wynalazczości, miedzy innymi w Norymbergii, Moskwie.

 

 

Zwycięski wynalazek zostanie zaprezentowany na jubileuszowych X Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®, które odbędą się w dniach 22-23 czerwca 2017 w Katowicach                             w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Targi są platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu, podmiotów otoczenia biznesu oraz wspomagających i finansujących badania. Celem INTARG-u jest promocja nowych wyrobów, technologii, usług – zarówno jeszcze nie wdrożonych, jak i tych, które już weszły na rynek  i rozpoczęła się ich komercjalizacja. Targi mają charakter interdyscyplinarny.

 

W programie Targów między innymi:

 • Prezentacja wynalazków i innowacyjnych produktów, technologii i usług
 • Konferencje, panele dyskusyjne, spotkania biznesowe B2B, Konkurs INTARG
 • Ocena wynalazków i innowacji przez jury (w ramach Konkursu INTARG)
 • Gala wręczenia medali i dyplomów za najlepsze wynalazki i innowacje INTARG® 2017
 • Gala wręczenia statuetek LIDER INNOWACJI® 2017,
 • Gala ogłoszenia wyników Konkursu MŁODY WYNALAZCA 2017

 

Zwycięski wynalazek zostanie zaprezentowany również na międzynarodowych targach wynalazczości  w jednym z następujących krajów: Francja, Hiszpania, USA, Tajwan, Rumunia lub Chorwacja.  Targi te poświęcone są transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Towarzyszy im konkurs innowacji, w ramach którego, każde z prezentowanych rozwiązań podlega ocenie ekspertów międzynarodowego jury.

Krajowa Wystawa – Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Międzynarodowych Targach Wynalazczości organizowana jest od 27 lat w Warszawie. Celem imprezy jest promocja w kraju polskich wynalazków i innowacji nagrodzonych na arenie międzynarodowej. Giełda przyczynia się do zwiększenia zainteresowania krajowych podmiotów gospodarczych polskimi rozwiązaniami naukowo- technicznymi oraz produktami innowacyjnymi.

 

 

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO

ul. Obroki 133,  40-833 Katowice

e-mail:  fundacja@haller.pl; tel.: 32-355 38 02 www.fundacja.haller.pl

 

Patronat medialny:

konkursy wynalazczości