Polski
kontakt

O konkursie

 

XV KRAJOWY KONKURS NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE

OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW 

MŁODY WYNALAZCA 2020”

 Pod honorowym patronatem:

Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 maja 2020 r.
 
Cel konkursu:
  • promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych oraz kreatywności wśród młodzieży
  • wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez młodych twórców

Nagrody:

  • dyplomy, nagrody rzeczowe oraz
  • prezentacje zwycięskich wynalazków na XIII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® www.intarg.haller.pl (SPODEK Katowice, 18-19.06.2020)
  • vouchery na udział w jednej imprezie promocyjnej za granicą
  • nagrody rzeczowe i inne

Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller ogłaszają piętnastą, jubileuszową edycję konkursu na rozwiązanie innowacyjne, opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.

Celem Konkursu jest inspirowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży – przyszłych przedsiębiorców, naukowców i pracowników reprezentujących różne zawody. Organizatorom zależy także na promocji polskiej myśli technicznej młodych wynalazców, zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkursu „MŁODY WYNALAZCA 2020” i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 18 czerwca 2020 roku podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2020, w Spodku, w Katowicach.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU w Konkursie (wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z jego wersją edytowalną oraz załączniki) prosimy nadsyłać do dnia 15 maja 2020 r. na adres: Fundacja Haller Pro Inventio, ul. Obroki 133, 40-833 Katowice z dopiskiem KONKURS "MŁODY WYNALAZCA 2020"

Zgłoszenia można wysyłać również na adres mailowy: fundacja@haller.pl z dopiskiem w temacie wiadomości KONKURS „MŁODY WYNALAZCA 2020”.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.fundacja.haller.pl.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Passia, tel.: 32 203 71 03

Zgodnie z regulaminem Konkursu, zgłoszenie winno zawierać:

  • imiona i nazwiska oraz adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
  • tytuł rozwiązania oraz jego opis, etap wdrożeniowy projektu
  • spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
  • ewentualne nagrody, opinie, prototyp lub jego makietę.

Prosimy o nadsyłanie zgloszeń w formie edytowalnej oraz skanu formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez wszystkie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

Jury Konkursu przewodniczy dr inż. Krzysztof Biernat, prof. ndzw. -  przewodniczący jury targów INTARG® oraz wiceprzewodniczący jury wielu międzynarodowych targów wynalazczości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO

ul. Obroki 133,  40-833 Katowice

e-mail:  fundacja@haller.pl; tel.: 32 203 71 02  www.fundacja.haller.pl

 

 

konkursy wynalazczości