Polski
kontakt

O konkursie

 

XV KRAJOWY KONKURS NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE

OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW 

MŁODY WYNALAZCA 2020”

 

Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 maja 2020 r.

 

Cel konkursu:

  • promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych oraz kreatywności wśród młodzieży
  • wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez młodych twórców

Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe oraz prezentacje trzech najlepszych wynalazków oraz tych wyróżnionych

na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® (Katowice, 18-19.06.2020,

Spodek/ MCK). Dodatkowo zwycięzca konkursu otrzyma możliwość prezentacji wynalazku na wybranych przez Fundację Światowych Targach Wynalazczości organizowanych za granicą.

 

Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller ogłaszają piętnastą edycję konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.


Celem Konkursu jest inspirowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży – przyszłych przedsiębiorców, naukowców i pracowników reprezentujących różne zawody. Organizatorom zależy także na promocji polskiej myśli technicznej młodych wynalazców zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

 

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkursu „MŁODY WYNALAZCA 2020” i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2020, w katowickim Spodku/ MCK.

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU w Konkursie prosimy nadsyłać do dnia 15 maja 2020 r. na adres mailowy: fundacja@haller.pl z dopiskiem w temacie wiadomości KONKURS „MŁODY WYNALAZCA 2020”.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.fundacja.haller.pl.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Passia, tel.: 32 203 71 03

Zgodnie z regulaminem Konkursu, zgłoszenie winno zawierać:

  • imiona i nazwiska oraz adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
  • tytuł rozwiązania oraz jego opis, etap wdrożeniowy projektu
  • spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
  • ewentualne nagrody, opinie, prototyp lub jego makietę.

Prosimy o nadsyłanie zgloszeń w formie edytowalnej oraz skanu formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez wszystkie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

 

Jury Konkursu przewodniczy prof. dr inż. Krzysztof Biernat, wiceprezes Fundacji Haller Pro Inventio, przewodniczący jury targów INTARG oraz wiceprzewodniczący jury wielu innych targów wynalazczości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO

ul. Obroki 133,  40-833 Katowice

e-mail:  fundacja@haller.pl; tel.: 32 203 71 02  www.fundacja.haller.pl

 

 

konkursy wynalazczości