Polski
kontakt

O konkursie

 

XIII KRAJOWY KONKURS NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE

OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW 

MŁODY WYNALAZCA 2018”

 

konkurs pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosława Gowina

 

 

Inicjatywa non-profit

 

Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 maja 2018 r.

Cel konkursu:

 • promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych oraz kreatywności wśród młodzieży
 • wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez młodych twórców

Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe oraz prezentacja zwycięskiego wynalazku:

na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® (Katowice, 20-21.06.2018,

Międzynarodowe Centrum Kongresowe),  na wybranych przez Fundację Światowych Targach Wynalazczości organizowanych za granicą

 

Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller ogłaszają dwunastą edycję konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.


Celem Konkursu jest inspirowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży – przyszłych przedsiębiorców, naukowców i pracowników reprezentujących różne zawody. Organizatorom zależy także na promocji polskiej myśli technicznej młodych wynalazców zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkursu „MŁODY WYNALAZCA 2018” i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w czerwcu 2018 roku podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2018, w Centrum Kongresowym w Katowicach.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU w Konkursie prosimy nadsyłać do dnia 15 maja 2018 r. na adres: Fundacja Haller Pro Inventio, ul. Obroki 133, 40-833 Katowice, z dopiskiem KONKURS „MŁODY WYNALAZCA 2018”. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.fundacja.haller.pl. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Passia, tel.: 32 203 71 03

e-mail:fundacja@haller.pl.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, zgłoszenie winno zawierać:

 • imiona i nazwiska oraz adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
 • tytuł rozwiązania oraz jego opis, etap wdrożeniowy projektu
 • spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
 • ewentualne nagrody, opinie, prototyp lub jego makietę.

Jury Konkursu przewodniczy prof. dr inż. Krzysztof Biernat, wiceprezes Fundacji Haller Pro Inventio, przewodniczący jury targów INTARG, wiceprzewodniczący jury wielu innych targów wynalazczości.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Zwycięski wynalazek zostanie zaprezentowany na  XI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®, które odbędą się w dniach 20-21 czerwca 2018 w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Targi są platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu, podmiotów otoczenia biznesu oraz wspomagających i finansujących badania. Celem INTARG-u jest promocja nowych wyrobów, technologii, usług – zarówno jeszcze nie wdrożonych, jak i tych, które już weszły na rynek i rozpoczęła się ich komercjalizacja. Targi mają charakter interdyscyplinarny.

W programie Targów między innymi:

 •  Prezentacja wynalazków i innowacyjnych produktów, technologii i usług
 •  Konferencje, panele dyskusyjne, spotkania biznesowe B2B, Konkurs INTARG
 •  Ocena wynalazków i innowacji przez jury (w ramach Konkursu INTARG)
 •  Gala wręczenia medali i dyplomów za najlepsze wynalazki i innowacje INTARG® 2018
 •  Gala wręczenia statuetek LIDER INNOWACJI® 2018,
 •  Gala ogłoszenia wyników Konkursu MŁODY WYNALAZCA 2018

 

 

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO

ul. Obroki 133,  40-833 Katowice

e-mail:  fundacja@haller.pl; tel.: 32 203 71 02  www.fundacja.haller.pl

 

Patronat medialny:

konkursy wynalazczości