Polski
kontakt

O konkursie

 

XII KRAJOWY KONKURS NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE

OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW 

MŁODY WYNALAZCA 2017”

 

konkurs pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosława Gowina

 

 

Inicjatywa non-profit

 

Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 maja 2017 r.

Cel konkursu:
 • wyróżnienie wynalazku opracowanego przez młodych twórców
 • promocja kreatywności wśród młodzieży

Nagrody:dyplomy, nagrody rzeczowe oraz prezentacja zwycięskiego wynalazku, między innymi:

 • na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® (Katowice, 22-23.06.2017, Międzynarodowe Centrum Kongresowe),
 • na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w 2016 roku (6.09.2017, Warszawa),
 • na wybranych przez Fundację Światowych Targach Wynalazczości organizowanych za granicą

Sponsor nagród: Fundacja Haller Pro Inventio

Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller ogłaszają dwunastą edycję konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.
Celem Konkursu jest inspirowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży – przyszłych przedsiębiorców, naukowców i pracowników reprezentujących różne zawody. Organizatorom zależy także na promocji polskiej myśli technicznej młodych wynalazców zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkursu „MŁODY WYNALAZCA 2017” i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w czerwcu 2017 roku podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017, w Centrum Kongresowym w Katowicach.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU w Konkursie prosimy nadsyłać do dnia 15 maja 2017 r. na adres: Fundacja Haller Pro Inventio, ul. Obroki 133, 40-833 Katowice, z dopiskiem KONKURS „MŁODY WYNALAZCA 2017”. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.fundacja.haller.pl. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Passia, tel.: 32 203 71 03

e-mail:fundacja@haller.pl.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, zgłoszenie winno zawierać:

 • imiona i nazwiska oraz adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu]
 • tytuł rozwiązania oraz jego opis, etap wdrożeniowy projektu
 • spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
 • ewentualne nagrody, opinie, prototyp lub jego makietę.

Jury Konkursu przewodniczy prof. dr inż. Krzysztof Biernat, wiceprezes Fundacji Haller Pro Inventio, przewodniczący jury targów INTARG, wiceprzewodniczący jury wielu innych targów wynalazczości.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Zwycięski wynalazek zostanie zaprezentowany na jubileuszowych X Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®, które odbędą się w dniach 22-23 czerwca 2017 w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Targi są platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu, podmiotów otoczenia biznesu oraz wspomagających i finansujących badania. Celem INTARG-u jest promocja nowych wyrobów, technologii, usług – zarówno jeszcze nie wdrożonych, jak i tych, które już weszły na rynek i rozpoczęła się ich komercjalizacja. Targi mają charakter interdyscyplinarny.

W programie Targów między innymi:

 •  Prezentacja wynalazków i innowacyjnych produktów, technologii i usług
 •  Konferencje, panele dyskusyjne, spotkania biznesowe B2B, Konkurs INTARG
 •  Ocena wynalazków i innowacji przez jury (w ramach Konkursu INTARG)
 •  Gala wręczenia medali i dyplomów za najlepsze wynalazki i innowacje INTARG® 2017
 •  Gala wręczenia statuetek LIDER INNOWACJI® 2017,
 •  Gala ogłoszenia wyników Konkursu MŁODY WYNALAZCA 2017

 

 

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO

ul. Obroki 133,  40-833 Katowice

e-mail:  fundacja@haller.pl; tel.: 32-355 38 02 www.fundacja.haller.pl

 

Patronat medialny:

konkursy wynalazczości