Polski
kontakt

O konkursie

 

XVI KRAJOWY KONKURS NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE

OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW 

MŁODY WYNALAZCA 2021”

 Pod honorowym patronatem:

Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 maja 2021 r.

 

Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller ogłaszają piętnastą, jubileuszową edycję konkursu na rozwiązanie innowacyjne, opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 22 roku życia.

Celem Konkursu jest inspirowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży – przyszłych przedsiębiorców, naukowców i pracowników reprezentujących różne zawody. Organizatorom zależy także na promocji polskiej myśli technicznej młodych wynalazców, zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

 

Cel konkursu:

  • promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych oraz kreatywności wśród młodzieży
  • wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez młodych twórców

 

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkursu „MŁODY WYNALAZCA 2021” nastąpi 21 czerwca 2021 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.fundacja.haller.pl. www.intarg.haller.pl oraz na Facebooku Organizatora Fundacja Pro Inventio.

 

Nagrody:

  • dyplomy oraz ewentualne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
  • prezentacja trzech zwycięskich wynalazków w trakcie XIV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® Online (15-16 czerwca 2021) www.intarg.haller.pl 

Dyplomy oraz ewentualne nagrody rzeczowe zostaną wysłane mailowo oraz tradycyjną pocztą do autorów trzech najlepszych wynalazków

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU w Konkursie (wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z jego wersją edytowalną oraz załączniki) prosimy nadsyłać do dnia 15 maja 2021 r. na adres: a.wasko@haller.pl z dopiskiem w temacie wiadomości KONKURS "MŁODY WYNALAZCA 2021"

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.fundacja.haller.pl.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Waśko, tel.: 606 614 468

Zgodnie z regulaminem Konkursu, zgłoszenie winno zawierać:

  • imiona i nazwiska oraz adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
  • tytuł rozwiązania oraz jego opis, etap wdrożeniowy projektu
  • spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
  • ewentualne nagrody, opinie, prototyp lub jego makietę
  • zdjęcia lub wizulizacje graficzne
  • film opisujący i promujący wynalazek (link youtube)

Prosimy o nadsyłanie zgloszeń na maila w formie edytowalnej oraz skanu formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez wszystkie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

 

Jury Konkursu przewodniczy dr inż. Krzysztof Biernat, prof. ndzw. -  przewodniczący jury targów INTARG® oraz wiceprzewodniczący jury wielu międzynarodowych targów wynalazczości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO

ul. Obroki 133,  40-833 Katowice

e-mail: a.wasko@haller.pl; tel.: 606 614 468; www.fundacja.haller.pl

 

 

 

konkursy wynalazczości