Polski
kontakt

Wyniki konkursu

WYNIKI XIII EDYCJI KONKURSU
MŁODY WYNALAZCA 2018
POD HONOROWYM PATRONATEM WICEPREMIERA I
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
JAROSŁAWA GOWINA
 

 

Skład Komisji Konkursowej „Młody Wynalazca 2018”:

1. dr. inż. Krzysztof Biernat prof. ndzw. – Przewodniczący Komisji
2. mgr Barbara Haller de Hallenburg – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
4. prof. dr hab. Wiesław Stręk
5. dr Jacek Illg
6. mgr inż. Marlena Owczuk – Sekretarz Komisji

 

WYNIKI KONKURSU „Młody Wynalazca 2018”


I miejsce dla:

Patryka Zielonki i Daniela Warlocha
(Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Jastrzębie-Zdrój
Centrum Kształcenia Praktycznego, Jastrzębie-Zdrój)
za rozwiązanie: „Care Blinding System - Pomoc dla niewidomych”

II miejsce dla:

Adama Jędryki, Dawida Napory i Karola Dobrakowskiego
(Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie)
za rozwiązanie: “Shop Management System – mobilny i modułowy system
sprzedażowy o inteligentnej funkcjonalności dla małych i średnich
przedsiębiorstw”

III miejsce dla:

Macieja Kowalskiego i Jakuba Zyngiera
(Zespół Szkół w Połańcu - Technikum Elektroniczne i Liceum
Ogólnokształcące)
za rozwiązanie: "Babcia w wannie, czyli system bezpiecznej kąpieli"

 

Wyróżnienie dla:


Beaty Ulmaniec i Aleksandry Sierakowskiej
(Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
za rozwiązanie: ”Bioaktywne nanokompozyty na bazie chitozanu i poli (asparaginianu sodu) dotowane nanocząstakami
ferrimagnetycznymi oraz technologia ich otrzymywania

 

oraz

 

Filipa Tomczyka i Jakuba Jędrzejewskiego

(Zespół Szkół Technicznych Ostrowie Wielkopolskim, Technikum nr 1)

za rozwiązanie: „ Fuzor-reaktor syntezy termojądrowej”


konkursy wynalazczości