Polski
kontakt

Wyniki konkursu

WYNIKI XI EDYCJI KONKURSU

MŁODY WYNALAZCA 2016

POD HONOROWYM PATRONATEM

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 

Do Konkursu zostało zakwalifikowanych 19 prac. Ich poziom merytoryczny został oceniony przez jury  jako  wysoki  i porównywalny.  W  ocenie  zgłoszonych  rozwiązań  komisja  uwzględniła  takie kryteria  jak:  poziom  innowacyjności,  zapotrzebowanie  na  produkt,  przewidywane  efekty zastosowania, zaawansowanie rozwiązania, możliwości wdrożenia, kompletność nadesłanych opracowań oraz sposób ich prezentacji. Po przeanalizowaniu zakwalifikowanych prac komisja, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Biernata przyznała następujące oceny:

 

Specjalne wyróżnienie

dla Grzegorza Mięsowicza i Michała Łabęckiego

za rozwiązanie: „ROPERIDER – Robot do inspekcji linii wysokiego napięcia”

  Nagrody ufundowane przez Fundację Haller Pro Inventio:

   Stoisko wystawiennicze z wpisem do katalogu targów INTARG 2016 (Katowice) i dyplomem uczestnictwa w Targach

   Zakwalifikowanie do udziału w konkursie INTARG 2016 (pokrycie kosztów rejestracji)

  •  Nagroda ufundowana przez Urząd Patentowy: Książki dla autorów projektu
  •  Nagroda  ufundowana przez  Prezesa  Fundacji  Polonia  International  (Bruksela) Pana  Andrzeja

Pakulskiego: Karta prezentowa EMPIK w wysokości 500,00 złotych

 

I miejsce

dla Julii Radwan-Pragłowskiej

za rozwiązanie: „Biodegradowalne aerożele chitozanowe jako rusztowania do hodowli komórkowych”

  Nagrody ufundowane przez Fundację Haller Pro Inventio:

  • Karta prezentowa EMPIK w wysokości 400,00 złotych
  •   Stoisko wystawiennicze z wpisem do katalogu targów INTARG 2016 (Katowice) i dyplomem uczestnictwa w Targach
  • Voucher na udział w Targach BRUSSELS INNOVA 2016 ( Bruksela) i Giełda Wynalazków 2017 (Warszawa)
  Nagroda ufundowana przez Urząd Patentowy: Książka dla autorki projektu

 

II miejsce

dla Arkadiusza Szczepanka, Artura Jamro i Wojciecha Żdżarskiego

za rozwiązanie: „System chroniący kierowców przed zaśnięciem – Total Car Rescue”

 

Nagrody ufundowane przez Fundację Haller Pro Inventio:

  •    Karta prezentowa EMPIK w wysokości 200,00 złotych
  •    Voucher na udział w Targach BRUSSELS INNOVA 2016 ( Bruksela) i Giełda Wynalazków 2017 (Warszawa)
Nagroda ufundowana przez Urząd Patentowy: Książki dla autorów projektu

 

III miejsce

dla Petrosa Psyllosa

za rozwiązanie: „MATIA – wielosensorowy system wizyjny dla osób niewidomych”

 Nagrody ufundowane przez Fundację Haller Pro Inventio:
  •    Voucher na udział w Targach BRUSSELS INNOVA 2016 ( Bruksela) i Giełda Wynalazków 2017 (Warszawa)
 Nagroda ufundowana przez Urząd Patentowy: Książka dla autora projektu

 

Wyróżnienie

1)   dla Katarzyny Chrapko i Łukasza Żaka

za rozwiązanie: „Uzbrojona torebka”

  Nagroda ufundowana przez Fundację Haller Pro Inventio:

  •    Stoisko wystawiennicze z wpisem do katalogu targów INTARG 2016 (Katowice) i dyplomem uczestnictwa w Targach ( autorka zaprezentowała na Targach inny zgłoszony do Konkursu projekt to jest: Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego, widzialnego światła niskoenergetycznego,  generowanego  przez  półprzewodnikowe  diody  LED,  do bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”
 Nagroda ufundowana przez Urząd Patentowy: Książki dla autorów projektu

 

2)   dla Emanueli Szczygłowskiej i Bartosza Stańca

za rozwiązanie: „System monitorujący oraz rejestrujący zachowania i czynności życiowe  dziecka

BABY’s GUARD”

  Nagroda ufundowana przez Fundację Haller Pro Inventio:

  •    Stoisko wystawiennicze z wpisem do katalogu targów INTARG 2016 (Katowice) i dyplomem uczestnictwa w Targach
 Nagroda ufundowana przez Urząd Patentowy: Książki dla autorów projektu
 Puchar i dyplom od delegacji z Rumunii

 

Ze względu na wysoki poziom projektów zgłoszonych w 2016 roku do Konkursu, Fundacja podjęła decyzje o sfinansowaniu wszystkim ich twórcom stoiska wystawienniczego na międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 z wpisem do katalogu i dyplomem uczestnictwa w Targach, pod warunkiem ich obecności na targach. Z oferty skorzystało 11 autorów zgłoszonych prac.

 

Wszyscy laureaci powyższych nagród i wyróżnień otrzymali dyplomy Fundacji potwierdzające udział w Konkursie i ocenę wystawioną przez Kapitułę Konkursu.

 

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO

www.fundacja.haller.pl

 

 

Katowice, 15 czerwca 2016


konkursy wynalazczości