Polski English Français
kontakt
Strona główna >> Oferta >> SZKOLENIA I PANELE DYSKUSYJNE

SZKOLENIA I PANELE DYSKUSYJNE

EUROBUSINSS-HALLER oferuje we współpracy z Kancelarią Adwokacką MCP organizację i oferowanie Partnerom oraz Klientom szkoleń i paneli dyskusyjnych z zakresu:

- organizacji prowadzenia działalności gospodarczej,

- stosowania prawa oraz dostosowywania organizacji do jego zmian, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa podatkowego,

- dostosowywania organizacji do obowiązujących norm, w tym upowszechnianie regulacji  i narzędzi z zakresu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, przekształcania i likwidowania działalności, dochodzenia należności oraz obrony przed roszczeniami wierzycieli, w tym podejmowania odpowiednich działań chroniących interesy przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi i organami administracji.

 

Oferta realizowana jest we współpracy z naszym Partnerem, Kancelarią Adwokacją MCP, zapewniającym obsługę merytoryczną i szkoleniową.

 

Konkursy Wynalazczości   Targi Wynalazczości   Targi Branżowe   INTARG   Oferta Tłumaczeń   Kontakt