Polski
kontakt

Młody wynalazca 2015

ORGANIZATORZY KONKURSU: Eurobusiness-Haller oraz Fundacja Haller Pro Inventio

 

X KRAJOWY KONKURS NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE
OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW
„MŁODY WYNALAZCA 2015”

 Patronat honorowy:

Inicjatywa non-profit

 • Termin nadsyłania prac konkursowych: 31 maja 2015 r.
 • Cel konkursu:
  • wyróżnienie wynalazku opracowanego przez młodych twórców
  • promocja kreatywności wśród młodzieży
 • Nagroda konkursu: Prezentacja zwycięskiego wynalazku na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „ BRUSSELS INNOVA”,Bruksela listopad 2015 r. oraz na GIEŁDZIE WYNALAZKÓW, Warszawa, 2016 r.
 • Organizator i sponsor nagrody konkursu: EUROBUSINESS-HALLER oraz Fundacja PRO INVENTIO

Fundacja Haller Pro Inventio oraz firma Eurobusiness-Haller, ogłaszają dziewiątą edycję rokrocznego konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest inicjatywą non-profit. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.

Nagrodą Główną konkursu jest prezentacja zwycięskiego wynalazku w Brukseli w listopadzie 2015 r. na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” oraz w Warszawie w marcu 2016 roku na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2015 r. na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.

Targi „BRUSSELS INNOVA” stanowią czołową międzynarodową imprezę wystawienniczą w dziedzinie wynalazczości. Poświęcone są transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Targom towarzyszy międzynarodowy konkurs innowacji „EUREKA” w ramach, którego, każde z prezentowanych rozwiązań (prototypów, nowości już wdrożonych lub oczekujących na wdrożenie) podlega ocenie ekspertów jury międzynarodowego. Polska uczestniczy w tej imprezie od 1990 roku.

Krajowa Wystawa - Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Międzynarodowych Targach Wynalazczości organizowana jest od 25 lat w Warszawie. Celem imprezy jest promocja w kraju polskich wynalazków i innowacji nagrodzonych na arenie międzynarodowej. Giełda przyczynia się do zwiększenia zainteresowania krajowych podmiotów gospodarczych polskimi rozwiązaniami naukowo – technicznymi oraz innowacyjnymi produktami.

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy nadsyłać do dnia 31 maja 2015 r. na adres organizatora konkursu: Fundacja Haller Pro Inventio, ul. Obroki 133, 40-833 Katowice z dopiskiem "KONKURS „MŁODY WYNALAZCA 2015”. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Passia tel.: 032 355 38 02.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • imiona i nazwiska, adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
 • tytuł rozwiązania
 • opis rozwiązania, etap wdrożeniowy projektu
 • spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
 • ewentualne nagrody, opinie
 • ewentualnie prototyp lub jego makieta.

Krajowemu Jury konkursu przewodniczy Prof. dr inż. Krzysztof Biernat, wieloletni przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Jury Targów „BRUSSELS INNOVA”, vice- przewodniczący międzynarodowego jury Brussels Innova, Vice-Prezes Fundacji Haller Pro Inventio.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

 

 

Patronat medialny:

konkursy wynalazczości