Polski
kontakt
Expoprotection

Expoprotection

Międzynarodowe Targi Zarządzania Ryzykiem: Zabezpieczeń, Bezpieczeństwa Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Zagrożeń Przemysłowych i Środowiska Naturalnego

Oficjalna strona Targów: www.expoprotection.com

Termin: co dwa lata

Najbliższa edycja: 0 listopad 2018 r.

Miejsce: Francja, Paryż, Paris Porte de Versailles

Targi EXPOPROTECTION są imprezą o zasięgu międzynarodowym stanowiącą doskonałą okazję do zaprezentowania produktów i rozwiązań stosowanych w branży, a także są doskonałym źródłem informacji o najnowszych technologiach, przepisach oraz zagadnieniach ekonomicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i zabezpieczeń.

Organizatorzy Targów, firma Reed Exhibitions, światowy lider branży wystawienniczej, ukierunkowali swe działania na stworzenie wystawcom i zwiedzającym optymalnych warunków nawiązania międzynarodowej współpracy handlowej. Targom towarzyszą liczne imprezy dodatkowe: konferencje, seminaria, pokazy...

Zarówno wystawcy jak i zwiedzający bardzo wysoko oceniają efektywność i celowość udziału w targach, ilość i jakość nawiązanych kontaktów handlowych.

A. Według kategorii prezentowanych produktów:

 • Bezpieczeństwo i Zabezpieczenia
  Monitoring / Antyterroryzm; Ubezpieczenia; Kable / Energia/ Oświetlenie; Kontrola / Dokształcanie / Weryfikacja / Zarządzanie ryzykiem; Wykrywanie (kradzieże, włamania) / Alarmy; Identyfikacja / Kontrola dostępu; Media / Instytucje; Usługi (zdalne systemy powiadamiania, patrole zabezpieczające, konwoje); Ochrona pracowników; Ochrona granic; Ochrona informacji; Zabezpieczenia mechaniczne (sejfy, zamki, sprzęt i pojazdy opancerzone ); Telekomunikacja / Transfery / Sieci; Wideorejestracja; inne…
 • Zdrowie i Higiena Pracy
  Ubezpieczenia; Projekty budynków / Środowisko pracy / Sygnalizacja; Kontrola / Dokształcanie / Weryfikacja / Zarządzanie ryzykiem / Regulacje prawne; Zapobieganie zanieczyszczeniom, skażeniom; Wykrywanie / Pomiary; Ergonomia i rozplanowanie stanowiska pracy; Higiena / Usługi czyszczące / Opieka medyczna; Przeładunek, podnoszenie, magazynowanie; Media / Instytucje; Narzędzia zapewniające bezpieczeństwo; Pierwsza pomoc; Ochrona przed hałasem / Akustyka; Ochrona pracowników; Ochrona i higiena rąk; Ochrona i higiena głowy, oczu i dróg oddechowych; Ochrona i higiena stóp; Jakość powietrza (systemy wentylacyjne); Bezpieczeństwo urządzeń; Bezpieczeństwo na drodze / Zabezpieczenia podczas prac wysokościowych…
 • Odzież robocza
  Akcesoria ( czapki, kaski, pasy, chusty itd); Konsultacje, badania, biura projektów;
  Wyroby włókiennicze; Oznakowania i personalizacja; Usługi ( zarządzanie magazynem, wypożyczanie odzieży roboczej, czyszczenie, utrzymanie…), Odzież firmowa;
  Odzież robocza; Odzież ochronna; Odzież promocyjna/ na specjalne okazje; inne…
 • Zapobieganie zagrożeniom przemysłowym
  Ubezpieczenia, Konsultacje, Audyt, Dokształcanie, Regulacje prawne / Instrukcje / Znakowanie, Wykrywanie / Analizy / Pomiary / Kontrola, Zarządzanie ryzykiem
  Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi, Zarządzanie technologiami niebezpiecznymi / Sprzęt ratunkowy i poszukiwawczy; Oprogramowanie; Przeładunek, transport, magazynowanie substancji niebezpiecznych; Media, Instytucje, Zapobieganie skażeniom i kontrola poziomu skażenia; Usuwanie, neutralizacja i kontrola substancji trujących, Zapobieganie i kontrola poziomu zanieczyszczeń; Ochrona przed eksplozjami; inne…
 • Zapobieganie zagrożeniom środowiska naturalnego
  Rozwój regionalny, planowanie przestrzenne; Analizy / Prognozy / Modelowanie / Mapowanie; Ubezpieczenia; Konsultacje, Dokształcanie, Audyt, Kontrola, Certyfikacja;
  Zarządzanie kryzysowe; Sprzęt ratunkowy i poszukiwawczy; Media/Instytucje; Organizacja/Planowanie; Regulacje prawne; Rozwiązania w zakresie oświetlenia ochronnego; Rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej; Rozwiązania w zakresie ochrony przed trzęsieniami ziemi i ruchami tektonicznymi; Rozwiązania w zakresie ochrony przeciwburzowej (wiatrem i opadami atmosferycznymi); Rozwiązania w zakresie ochrony przed innymi zagrożeniami środowiskowymi: pożarami lasów, wysoką i niską temperaturą, suszą, lawinami, erupcją, promieniowaniem, zagrożeniami biologicznymi; inne…
 • Ochrona Przeciwpożarowa
  Oddymianie i wentylacja; Ubezpieczenia; Kable / Energia / Oświetlenie; Kontrola / Dokształcanie / Weryfikacja / Zarządzanie ryzykiem / Wykrywanie pożarów/ Alarmy; Środki gaszenia ( systemy nieruchome i ruchome );Utrzymanie w gotowości; Sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy; Media / Instytucje, inne

B. Według prowadzonej działalności:

 • Producenci 79%
 • Dystrybutorzy 11%
 • Importerzy 3%
 • Dostawcy usług 2%
 • Instalatorzy 2%
 • Inni 3%

21 340 zwiedzających Targi Expoprotection w 2016 roku

28 311 wizyty podczas 4 dni trwania Targów

3684 miedzynarodowych zwiedzających (17%)

 

EDYCJA 2016 W LICZBACH

 • 26 edycja
 • 690 wystawców
 • 21 389 m2powierzchni wystawienniczej zajętej przez zagranicznych wystawców
 • 21 340 zwiedzających (17% międzynarodowych zwiedzających) 
 • 28 311 wizyt w ciągu 4 dni targowych
 • 155 przedstawicieli mediów
 • 78% francuskich dziennikarzy reprezentujących specjalistyczna prasę
 • 375 wywiadów
 • 300 prezentacji nowych produktów i 12 rozdanych nagród

2016:

2014:

2012:

2010:

2008:

2006:

2004:

Aby zgłosić swój udział w targach należy wypełnić kartę zgłoszeniową, podpisać i odesłać na adres targi@haller.pl 

Karta zgłoszeniowa musi być zagwarantowana wpłatą w wysokości 10% wartości całości kosztów uczestnictwa dokonaną na konto targów podane w karcie zgłoszeniowej. 

Karta zgłoszeniowa będzie dostępna wkrótce

konkursy wynalazczości